یک "بانک خصوصی" مجوز فعالیت های ارزی و صرافی گرفت

 

 

به نقل از روابط عمومي از بانک ایران زمین، محمدرضا امیرحسنخانی در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ایران زمین برای تقدیر از زحمات محمدابراهیم مقدم مدیرعامل پیشین این بانک برگزار شد، افزود: این اقدامات از جمله برنامه های تحقق یافته در طول دوره مدیرعاملی مقدم بوده است.

 
مدیرعامل پیشین بانک ایران زمین نیز که بتازگی مدیر عاملی بانک تجارت را برعهده گرفته است، آینده روشنی را برای بانک ایران زمین پیش بینی کرد و از همه دست اندرکاران و کارکنان این بانک خواست با توجه به عرصه رقابت آمیز فعالیت های بانکی، تلاش خود را جهت فعالیت های ارزی ، صرافی ، حواله به انگلستان و کشورهای دیگر ، تبدیلات پوند و ارز های دیگر و ... دو چندان سازند.

مقدم در ادامه آمادگی خود و بانک تجارت را در راستای همبستگی و همکاری دو بانک به منظور نیل به اهداف مشترک و در رأس آن کمک به توسعه خدمات بانکی در کشور اعلام کرد. 

در پی افزایش سرمایه بانک ایران زمین از ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد ریال، نماد این بانک روز 28 اسفند سال گذشته در تابلو فرابورس بازگشایی شد. 

در پی تصویب مجمع عمومی فوق العاده این بانک در روز 29 تیر ماه سال گذشته و اقدامات مستمر بانک در راستای کسب مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه این بانک به ۴۰۰۰ میلیارد ریال در روز 27 اسفند سال گذشته در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و افزایش سرمایه عملاً تحقق یافت. 

محمدابراهیم مقدم از اسفند ماه سال 1391 تا اوائل فروردین سال 1393مسؤلیت مدیریت عامل بانک ایران زمین را بر عهده داشته است.


لیست اخبار

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo