کمک ۲۵ میلیون پوندی انگلستان به افغانستان

 

 

توافق نامه ی این کمک ۲۵ میلیون پوندی، امروز یکشنبه (۳۰ جوزا) میان «اکلیل حکیمی» وزیر مالیه و نماینده انگلستان در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید.

 

آقای حکیمی می گوید که کمک های انگلستان به افغانستان روی زندگی مردم ما تاثیر گذار است و کمک صورت گرفته از سوی انگلستان در بخش های مختلف و از طریق دولت افغانستان به مصرف میرسد.

وی گفت که در باره چگونگی تقسیم کمک انگلستان در پروژه ها روی یک مکانیزم کار می شود و از طریق خود افغانستان به مصرف میرسد.

او افزود که این کمک در چهار بخش عمده اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی، بخش عمده کمک انگلستان در قسمت سکتور عامه که از طریق وزارت صحت عامه به مصرف می رسد، اختصاص داده می شود و همچنان از بخشی از این پول، از طریق قرضه دهی کوچک برای خانم ها، کار ایجاد خواهد شد.


لیست اخبار

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo