Tel : 020 3371 7575

Tel : 020 3843 0027

Mob:075 7717 5916

    
 آخرين وبهترين قيمت ها را در تلگرام ما دنبال كنيد  
 آخرين وبهترين قيمت ها را دراینستاگرام مادنبال كنيد  

 

حواله به انگلستان

 

 

چنانچه که شما قصد داشته باشید وجوهی را به حسابی در کشور انگلستان واریز نمایید بایستی بگوییم که دیگر نگران نباشید چرا که مجموعه صرافی جوان قادر است این کار را برای شما از وجوه و حسابی که در انگلیس دارد برای شما انجام دهد. حال قصد داریم که در اینجا برای شما انواع گوناگون حواله به انگلستان را بیان نماییم. مدت زمانی که برای حواله به انگلستان طول میکشد بین 1 الی 2 روز میباشد که در این مدت پوند به انگلستان نیز حواله میگردد. البته لازم به ذکر است که بگوییم در اغلب موارد این حواله در همان روز کاری انجام میگردد.

حال بایستی بیان نماییم  که حواله به انگلستان دارای انواع گوناگونی میباشد. که با این حال ما بطور کلی حواله به انگلستان را به دو دسته اصلی تقسیم مینماییم  که به این دو صورت انجام میگیرد.

  • اولا حواله به انگلستان از نوع  حواله حساب به حساب
  • ثانیا  حواله به شکل واریز وجوه نقد به حساب بانکی

میزان کارمزدی که حواله به انگلستان دارد چقدر میباشد؟ 

 

صــرافــى جــوان تنها صرافى ميباشد كه حواله هاي پوندي را بدون كارمزد انجام ميدهد.

ارز انتقال

این که در حواله  به  انگلستان  بایستی بدانیم که ارز مورد انتقال پوند انگلیس میباشد.  در صورتی که قصد داشته باشید واحد دیگری غیر از پوند را به انگلیس حواله دهید بایستی در وهله اول از شرایط صرافی مطلع گردید و سپس اقدامات لازم را انجام دهید.  صرافی جوان وجه شما را از منابعی پرداخت خواهد کرد که ۱۰۰٪ مالیات آن پرداخت شده و توسط ایجنت های رسمی انتقال انجام میشود.


لیست اخبار

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo