کسری بودجه بریتانیا به ۱۰.۴ میلیارد پوند رسید

 

بر اساس گزارش اداره آمار ملی بریتانیا که انتشار یافت، کسری بودجه این منطقه در ماه آوریل سال جاری میلادی ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۳. ۱ درصد افزایش داشته است.

 

کسری بودجه بریتانیا در ماه آوریل به۱۰. ۴ میلیارد پوند رسید .این کسری خیلی بیشتر از چیزی بود که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند.به نقل از رویترز، کسری بودجه بریتانیا با آغاز سال جدید مالی این منطقه بیشتر از حد انتظار می باشد. درحالی که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بریتانیا با ۲ دهم درصد رشد بسیار ناچیز گزارش خواهد شد.

‫کسری بودجه بریتانیا به ۱۰.۴ میلیارد پوند رسید‬‎

کارشناسان اقتصادی پیش از این رقم ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون پوند را برای کسری بودجه بریتانیا پیش بینی کرده اند.

بریتانیا از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد که با بحران مالی جهانی دست و پنجه نرم می کرد و کسری بودجه آن تقریبا معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا شد،تمرکزش بر روی دارایی های عمومی خود بیشتر شد.

در سال مالی گذشته کسری بودجه بریتانیا معادل ۲. ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده است.البته کسری بودجه بریتانیا در سال گذشته میلادی ۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند گزارش شدهو پیش بینی ما این است که شکاف کسری بودجه بریتانیا در سال های آینده  افزایش چشم گیری خواهد داشت.


لیست اخبار

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo