بازگشت قیمت پوند و یورو به مسير صعودي

قیمت یورو و پوند در مراکز مبادله های  ارزی در این هفته دارای نوسان هایبوده است و  قیمت آنها رو به کاهش بوده است. بانک مرکزی نرخ  امروز  هر پوند انگلیس را بدون افزایش اعلام کرد و با نرخ 4،830 تومان خرید و فروش می شود و هر یورو با  0/05  کاهش  نسبت به روزهای گذشته  با نرخ  4،238 تومان در بازار عرضه می شود.

یورو

همانطور که در دو هفته پیش   انتظار می رفت نمودار یورو در مقابل دلار مسیر صعودی خود را طی نمود.در این شرایط ما مقاومت بالایی برای یورو درمقایسه با  دلاردر نظر گرفته ایم. این استحکام و پایداری در هفته های آینده شاید  نوسان های منفی برای یورو ایجاد کند. قیمت  یورو با توجه به روز رسانی و رشد یورو در بازارهای جهانی، مسیر صعودی پیدا خواهد کرد وامروز به رکورد 4،238 تومان رسیده است. مشخص است که  قیمت یورو امروزه   از ارزش جهانی آن ها تاثیر می پذیرد. همچنین هفته آینده ما برای قیمت  یورو در ایران  نوسانات تندی را تصور می کنیم.

پوند صعودی

پوند

نرخ  پوند انگلیس در مقایسه با  دلار آمریکا در هفته پیش در نمودار بسیار پر نوسان بود و تلاطم زیادی  را تجربه کرد داشت و پیش بینی ما این است که شاید با نوسان های منفی در پوند انگلیس رو به رو شویم.

 


لیست اخبار

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo