Tel : 020 3371 7575

Tel : 020 3843 0027

Mob:075 7717 5916

    
 آخرين وبهترين قيمت ها را در تلگرام ما دنبال كنيد  
 آخرين وبهترين قيمت ها را دراینستاگرام مادنبال كنيد  

 

قیمت پوند در بازار ایران امروز

برای اطلاع از قیمت پوند ادامه مطلب را ببینید

 

نام صرافی

پنجشنبه 23 آذز 96

چهارشنبه 22 آذر 96

خرید پوند

فروش پوند

خرید پوند

فروش پوند

صرافی قرن

۵۷۵۰

۵۸۰۰

۵۷۵۰

۵۸۰۰

صرافی المپیک

۵۷۳۰

۵۸۶۰

۵۷۳۰

۵۸۶۰

صرافی کاسپین

-

-

۵۷۵۰

۵۷۷۰

صرافی رویال

-

-

-

-

میانگین

۵۷۴۰

۵۸۳۰

۵۷۴۳

۵۸۱۰

 با وجود نواساناتی که این روز ها نرخ پوند و دلار مواجه شده اند میانگین قیمت پوند را برای شما آورده ایم


لیست اخبار

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo