یک "بانک خصوصی" مجوز فعالیت های ارزی و صرافی گرفت

 

بر اساس اظهارات روابط عمومي بانک ایران زمین، محمدرضا امیرحسنخانی در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ایران زمین به منظور تشکر از زحمات محمدابراهیم مقدم مدیرعامل پیشین این بانک برگزار شد، عنوان کرد: این اقدامات از جمله برنامه های محقق شده در طول دوره مدیرعاملی مقدم بوده است.

 
مدیرعامل پیشین بانک ایران زمین که اخیرا مدیرعاملی بانک تجارت را عهده دار شده است، آینده مناسبی را برای بانک ایران زمین پیش بینی کرد و از کلیه دست اندرکاران و کارکنان این بانک تقاضا کرد به دلیل عرصه رقابتی فعالیت های بانکی، سعی خود را در راستای فعالیت های ارزی ، صرافی ، حواله به انگلستان و سایر کشورها ، تبدیلات پوند و بقیه ارزها و ... بیشتر نمایند.

مقدم همچنین در ادامه اعلام آمادگی خود و بانک تجارت را به منظور همبستگی و همکاری دو بانک برای رسیدن به هدف های مشترک و در رأس آن کمک به گسترش خدمات بانکی در کشور عنوان نمود. 

به دلیل بالارفتن سرمایه بانک ایران زمین از ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد ریال، نماد این بانک روز 28 اسفند سال گذشته در تابلو فرابورس افتتاح گردید. 

به دنبال تصویب مجمع عمومی فوق العاده این بانک در روز 29 تیر ماه سال گذشته و فعالیت های پیوسته بانک در جهت دریافت مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالارفتن سرمایه این بانک به ۴۰۰۰ میلیارد ریال در روز 27 اسفند سال گذشته در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید و بالارفتن سرمایه به طور عملی محقق گردید. 

محمدابراهیم مقدم از اسفند ماه سال 1391 تا اوایل فروردین سال 1393 مسؤلیت مدیریت عامل بانک ایران زمین را عهده دار بود.

تاریخ بروزرسانی:98/02/12


لیست اخبار