کسری بودجه بریتانیا به ۱۰.۴ میلیارد پوند رسید

 

طبق گزارش اداره آمار ملی بریتانیا که منتشر شد، کسری بودجه این منطقه در ماه آوریل سال جاری میلادی ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند است که در نسبت به مدت مشابه سال پیش 1/13 درصد بیشتر شده است.

 

کسری بودجه بریتانیا در ماه آوریل به۱۰. ۴ میلیارد پوند رسید. این کسری بسیار بیشتر از مقداری بود که کارشناسان اقتصادی آنرا پیش بینی می کردند. به نقل از رویترز، کسری بودجه بریتانیا با شروع سال جدید مالی این منطقه به میزان بیشتری از حد انتظار می باشد. در صورتی که درآمد ایجاد شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده در بریتانیا با ۲ دهم درصد، رشد بسیار اندکی داشته است. 

‫کسری بودجه بریتانیا به ۱۰.۴ میلیارد پوند رسید‬‎

کارشناسان اقتصادی قبل از این، رقم ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون پوند را به منظور کسری بودجه بریتانیا پیش بینی نموده اند.

بریتانیا از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد که با بحران مالی جهانی مواجه شده است و کسری بودجه آن حدودا برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا می باشد، تمرکزش را بر روی دارایی های عمومی خود افزایش داد.

در سال مالی پیشین کسری بودجه بریتانیا برابر با ۲. ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بود. لازم به ذکر است کسری بودجه بریتانیا در سال پیشین میلادی ۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند گزارش شده و ما پیش بینی می کنیم که شکاف کسری بودجه بریتانیا در سال های آتی افزایش زیادی داشته باشد.

تاریخ بروزرسانی:98/02/12


لیست اخبار