دلایل افت قیمت پوند چیست؟

پس از انجام رفراندوم بریتانیا برای خارج کردن آن از اتحادیه اروپا، پوند بریتانیا برای مدت چهار ماه است که با نزول مواجه شده است. قیمت پوند در ۳۱ سال گذشته به پایین ترین مقدار خود رسیده است. بر اساس گزارش رویترز انگلیس پس از خارج شدن از اتحادیه اروپا و احتمال این موضوع که میزان بهره از سمت بانک مرکزی آمریکا افزایش یابد، قیمت پوند انگلیس نسبت به چند دهه قبل به میزان زیادی دچار افت شده است. 

 

دلایل افت قیمت پوند

 فارس عنوان کرده است که علت نزول قیمت پوند انگلیس به دلیل نگرانی از خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا می باشد که به احتمال تقویت نمودن دلار در آمریکا، کاهش قیمت پوند بیشتر می شود.

نخست‌ وزیر انگلیس بر این باور است که واضح است که در حال حاضر امکان‌ دسترسی به بازار واحد موجود نمی باشد و نزول قیمت پوند در روزهای آتی، فشار بسیاری برای ما ایجاد می کند. نزول قیمت پوند انگلیس موجب شد که به طور تقزیبی صادرات این کشور به میزان یک درصد افزایش یابد. همچنین موجب تقویت بازارهای بورس آسیا شد. سیاست انگلیس بر نزول قیمت پوند انگلیس نقش بسیار تاثیرگذاری داشت.

 خبرآنلاین در یکی از خبرگذاریهای خود عنوان کرده است که نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرده است که کشور ما رسما تا اواخر مارس سال ۲۰۱۷ از اتحادیه اروپا خارج شود. بر اساس گفته تاجران، گفته های نخست وزیر موجب شد که احتمال وخیم تر شدن وضعیت پس از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه افزایش یابد. عواقبی که از این شرایط انتظار می رود، سرمایه گذاری و تجارت را با سختی مواجه می کند و سبب می شود که در بازار کار و تقاضا تداخل ایجاد گردد و دچار صدمه شود.

تاریخ بروزرسانی: 98/02/09


لیست اخبار