اینستکس

⚠️ آخرین خبر در مورد اینستکس حاکی از آنست که آلمان با "بیشترین سرعت" در حال تلاش برای انجام نخستین تراکنش است!

☝️از سوی دیگر، مدیرعامل ساتما -شرکت متناظر اینستکس در ایران- می‌گوید که ساتما در مرحلهء آزمایش قرار دارد./

 


لیست اخبار