قابل توجه شرکت های صرافی سراسر کشور

قابل توجه شرکت های صرافی سراسر کشور

 

 موضوع: پرداخت حق پذیرش از اعضاء

  با سلام و احترام؛

  بدین وسیله به استحضار می رساند؛ مطابق مصوبه 338 مورخ 03/02/1398 شورای عالی کانون صرافان:   

مبلغ حق پذیرش شرکتهای صرافی عضو که تا تاریخ 03/02/1398، اقدام به پرداخت آن ننموده اند به مبلغ پانصد میلیون ريال ( معادل پنجاه میلیون تومان ) افزایش می یابد .

لازم به ذکر است صرافان کلانشهرها ( هفت شهر بزرگ) بصورت نقدی وحواله سایر شهرستانها در صورت درخواست  درسه قسط متوالی یک ماهه پرداخت نمایند .

خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ فوق به شماره حساب 0109447032004 نزد بانک صادرات بنام کانون صرافان واریز و یک نسخه از فیش واریزی را ممهور به مهر صرافی

به شماره فاکس 88347135-021 دبیرخانه کانون صرافان ایرانیان ارسال فرمایند.

 

   قبلاً از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را می نمائیم.

دبیر کل کانون

شهاب ابراهیم قربانی 

 


کلمات کلیدی