قابل توجه شرکت های صرافی سراسر کشور

قابل توجه شرکت های صرافی سراسر کشور

 

 

با سلام؛

 

  احتراما خواهشمند است، همکاران صراف (شرکت های تضامنی) که امکان وارد نمودن ارز بصورت نقدی را دارا می باشند شرایط مورد نظر خود را اعم از پیشنهادات و موانعی که در این راه با آن برخورد دارند را جهت بررسی و رفع موانع حداکثر تا ساعت 4 بعد از ظهر به کانون ارائه نمایند.

 

نرخ پوند-افزایش قیمت پوند-پوند-صرافی-صرافان-نقدی-حواله


کلمات کلیدی