رمز ارز ها

🅱 اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها

🏦 بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی کشور -که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است- مجددا تاکید کرد که فعالان حوزه پولی و بانکی کشور اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها را رعایت کنند.

☝️این بانک با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی رساند:

1⃣ انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزي است.

2⃣ تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب مي‌شود.

⚠️ بانک مرکزي حق پیگرد قانوني اشخاصي که مقررات را نادیده می.گیرند، برای خود محفوظ می‌داند.

3⃣ هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت‌های رمزارزی و کسب و کارهاي مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ين)، پذیرنده(گان) و یا متعاملان است.

4⃣ موضوع استخراج رمزارزها در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است که متعاقباً اعلام خواهد شد./